Parafia św. Józefa w Siedlcach


Idź do treści

Ogłoszenia parafialne

CZUWAJCIE!!!

Na początku Adwentu Kościół przypomina nam o ponownym przyjściu Pana na końcu czasów i zachęca do czujności, wierności, wyciszenia i modlitewnego przygotowania: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 24,42 - pełny tekst czytań liturgicznych w zakładce "Czytania na dziś")

Na początku Adwentu Kościół przypomina nam o ponownym przyjściu Pana na końcu czasów i zachęca do czujności, wierności, wyciszenia i modlitewnego przygotowania:

I Niedziela Adwentu. Rok A.
Słowo Boże: List Ks. Biskupa Ordynariusza na Adwent (pełny tekst listu prezentujemy na końcu ogłoszeń)

OGŁOSZENIA - (27.11.2016 r.)


1. Spotkanie z wolontariuszami, którzy podejmą się trudu dostarczenia opłatków na stół wigilijny będzie miało miejsce dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00. Również dzisiaj na zakończenie Mszy św. o godz. 13.00 będzie błogosławieństwo opłatków. Opłatki na Osiedle Nowy Świat zostaną dostarczone w przyszłym tygodniu

2. Dzisiaj gościmy w naszej parafii Siostry Niepokalanki, które przybliżą nam charyzmat swojego Zgromadzenia

3. Msza Św. roratnia poprzedzona śpiewem Godzinek o godz. 6.30

4. Parafialny Zespół Caritas przypomina, że od dzisiejszej niedzieli do końca Adwentu będzie rozprowadzał karty świąteczne, świece wigilijne i inne świąteczne symbole. Jest także organizowana akcja pomocy: „Rodzina – Rodzinie”. W ramach tej akcji należy pobrać w zakrystii kartkę z numerem i sporządzić paczkę dla podopiecznych Zespołu Caritas. Można także wesprzeć tę akcję składając swoją ofiarę w przedsionku Kościoła przy stoisku Zespołu Caritas

5. Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na ogrzewanie i nowy dach na naszym kościele

6. Jutro zapraszamy matki w stanie błogosławionym na Mszę Św. o godz. 18.00. Po Mszy Św. będą modlitwy do św. Joanny Beretty Molla i błogosławieństwo matek oczekujących dziecka

7. Spotkanie z członkami Zespołu Dekoracyjnego we wtorek po Mszy Św. wieczorowej

8. Zapraszamy na wspólną modlitwę za zmarłych z naszych rodzin. Jutro,

w poniedziałek (28.11) o godz. 17.30 wspomnimy zmarłych z rodzin mieszkających przy ul. Sokołowskiej 93; 153; 163

we wtorek (29.11) ul. Sokołowska 91; 124; 158; domki i ul. Dolna

w środę (30.11) ul. Konopnickiej, Północna, Batorego oraz kartki spoza parafii, bez adresu i dostarczone w późniejszym terminie

9. Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy wszystkich: dorosłych, młodzież i dzieci na Roraty, które będą odbywały się w dni powszednie o godzinie 6.30. W poniedziałki i środy będą głoszone kazania do dzieci. Natomiast każdego dnia po Roratach będą krótkie spotkania dla dzieci związane z losowaniem zadań, które pomogą dobrze przeżyć Adwent. Dzieci i dorosłych zachęcamy do przychodzenia na Roraty z lampionami

10. Godzina Święta w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Św. wieczorowej do godz. 20.00

11. Nabożeństwa w Pierwszy Piątek i w Pierwszą Sobotę miesiąca po Mszy Św. porannej i wieczorowej

12. Każdy tata, który pragnie wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stać się bohaterem dla swoich dzieci może wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Klub Ojca w najbliższą sobotę o godz. 9.00 w szkole przy ul. Sokołowskiej 172. Więcej informacji na plakacie w gablotce

13. Wyjazd do chorych będzie w czwartek przed świętami – 22 grudnia

14. Spotkanie modlitewne dla młodzieży i Kandydatów do Bierzmowania będzie w sobotę o godzinie 19.00

15. Cztery katechezy chrzcielne przed udzieleniem Sakramentu Chrztu Św. dla rodziców naturalnych i chrzestnych rozpoczną się w przyszłą niedzielę o godz. 17.30 w sali przy zakrystii

16. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 13.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po adoracji spotkanie z Kołami Żywego Różańca i katecheza

17. Również w przyszłą niedzielę rozpoczniemy w naszej Parafii Rekolekcje Adwentowe. Spotkaniom rekolekcyjnym będzie przewodniczył Ks. Prof. Jan Przybyłowski, wykładowca teologii pastoralnej na UKSW

18. W dniach 3 i 4 grudnia w Galerii Siedlce w godzinach od 10.00-20.00 będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku w ramach akcji: „Mikołajkowy Dzień Dawcy Szpiku w Galerii Siedlce”. Więcej informacji na plakacie w gablotce

19. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Kościołów Wschodnich

20. Dnia 14 stycznia organizowany jest bal dla dzieci od godz. 15.00 do 18.00, a dla dorosłych od godz. 20.00. Chętni zapisują się w zakrystii. Więcej informacji w Opiekunie

21. Zachęcam do lektury nowego numeru Echa Katolickiego i naszego tygodnika Opiekuna, w którym m.in. znajdziemy program naszych rekolekcji.


List pasterski Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY na Adwent (2016)

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia!
W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata dobiegł końca kolejny rok liturgiczny i duszpasterski. Był on bardzo bogaty w wydarzenia religijne. Przeżywaliśmy go jako czas Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Był to także okres przygotowań do Jubileuszowego Aktu przyjęcia Chrystusa za Pana i Króla. Przed tygodniem, w ostatnią niedzielę roku kościelnego, dziękowaliśmy Panu Bogu za łaski, którymi nas obdarzył w tym błogosławionym czasie; za Jego miłosierdzie okazywane każdemu, kto o nie prosił; za łaskę chrztu świętego, przez który nasi przodkowie i my zostaliśmy włączeni w życie Jezusa, naszego Zbawiciela oraz w Jego Kościół. Niezapomnianym przeżyciem był też Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa, jako naszego Króla i Pana, dokonany w Krakowie – Łagiewnikach w sobotę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla, a ponowiony następnego dnia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny.

Z tym, tak bogatym doświadczeniem duchowym wchodzimy w nowy rok liturgiczny i w nowy rok duszpasterski, który rozpoczyna dzisiejsza, pierwsza niedziela Adwentu. Ogólnopolskie hasło nowego roku duszpasterskiego brzmi: „Idźcie i głoście”. Z takim wezwaniem zwrócił się Jezus do swoich uczniów, a oni to wezwanie podjęli i poszli w ówczesny świat niosąc w swych sercach doświadczenie boskiej obecności Jezusa, Jego miłosiernej miłości i zbawczej łaski. Również i my na progu nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego zostajemy wezwani do aktywnego uczestnictwa w misji Chrystusa i Kościoła.

Mamy iść. Jezus pragnie, abyśmy podobnie jak Apostołowie byli zdolni do odważnego wyjścia ku światu, który jest w nas i wokół nas. Ku światu, który Chrystusa uznaje za swego Pana i Króla, ale również ku światu, który nie jest bliski Jezusowi, który Go lekceważy lub Go odrzuca. Mamy także głosić. Czujmy się do tego zadania wezwani. Bo tylko ten jest w stanie głosić Dobrą Nowinę, kto został włączony w Chrystusa i w Kościół przez sakrament chrztu świętego. Tylko ten jest w stanie ją głosić, kto doświadczył, kim jest Bóg, jak jest dobry, w tajemnicy Jego miłosiernej miłości. Tylko ten, jest w stanie ją głosić, kto uznał i przyjął w swym sercu Chrystusa, jako swego Pana i Króla.

Co mamy głosić? Mamy głosić, że Jezus Chrystus jest naszym jedynym Zbawicielem. Głosić Jego słowo, Jego Ewangelię, mamy opowiadać czyny, których dla nas i dla naszego zbawienia dokonał, a szczególnie Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. A dzisiejsza liturgia słowa, podpowiada nam, abyśmy szli i głosili; że trzeba nam wszystkim dobrze rozumieć chwilę obecną, widzieć ją w perspektywie Boga; że trzeba obudzić się ze snu, bo zbawienie jest blisko nas. Trzeba nam głosić, że przybliżył się dzień.

Ten dzień o którym mówi nam Jezus w Ewangelii. To dzień Jego powtórnego przyjścia. On w tym dniu będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. On przyjdzie, aby każdemu człowiekowi okazać sprawiedliwość i miłosierdzie. Trzeba zachęcać by być czujnymi, bo nie wiemy kiedy On nadejdzie. Trzeba być czujnymi, by, gdy powróci przyjąć Go ze szczerą radością serca. Trzeba wzywać do odrzucenia uczynków ciemności, odrzucenia pijatyki, rozpusty, kłótni i zazdrości, trzeba przyoblec się w zbroję światła, trzeba się przyoblec w Chrystusa. Zostajemy wezwani, przez Boże słowo, aby iść i głosić te prawdy w ciągu całego rozpoczynającego się roku.

Drodzy Siostry i Bracia! Jesteśmy wezwani, by to czynić w naszych rodzinach i parafiach naszej diecezji. Dla naszej diecezji rozpoczyna się szczególny czas. Bowiem za niespełna dwa lata, w czerwcu 2018 roku, będzie ob-chodzili jubileusz dwustu lat jej istnienia. Od dwustu lat do naszego lokalnego Kościoła Jezus posyła swych uczniów – biskupów, księży diecezjalnych i za-konnych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, by głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu i byli świadkami prawdy.

Przypomnimy, że nasza diecezja została powołana do istnienia 30 czerwca 1818 roku przez papieża Piusa VII. Miejscem jej narodzin był Janów Podlaski, dotychczasowa siedziba bi¬skupów łuckich, dlatego jej pierwsza nazwa brzmiała Diecezja Janowska czyli Podlaska. Pierwszym biskupem nowo-utworzonej diecezji był biskup Feliks Łukasz Lewiński, którego serce zostało umieszczone w murach ówczesnej katedry, obecnie Kolegiaty Janowskiej. Kolejnych dwóch biskupów: biskup Jan Marceli Gutkowski i biskup Beniamin Szymański, zostało przez cara skazanych na wygnanie z diecezji, pierwszy do Rosji, drugi do Łomży. Nigdy nie powrócili do diecezji. Grób biskupa Jana Marcelego Gutkowskiego znajduje się we Lwowie na cmentarzu Łyczakowskim, a biskupa Beniamina Szymańskiego w klasztorze ojców kapucynów Łomży.

W roku 1867 Diecezja Janowska czyli Podlaska została zniesiona przez cara Aleksandra II i przyłączona do diecezji lubelskiej. Był to bardzo bolesny okres dla naszej diecezji, czas prześladowań unitów. W roku 1918 diecezja nasza została przywrócona do istnienia, a na prośbę pierwszego biskupa wskrzeszonej diecezji Henryka Przeździeckiego, papież Pius XI w roku 1924 przeniósł jej stolicę z Janowa Podlaskiego do Siedlec. Od tego czasu, przez kolejne dziesięciolecia aż do dziś, przez posługę biskupów, kapłanów i zaangażowanie wiernych świec¬kich, Kościół diecezjalny jest miejscem uświęcania jego członków, rozwija się przez głoszenie Ewangelii.

Zbliżający się Jubileusz staje się zatem dobrą okazją, aby Panu Bogu podziękować za ten czas istnienia Kościoła Siedleckiego, za ludzi, którzy go stanowili i stanowią, za wydarzenia, które wpisały się w jego dzieje. Jest także wezwaniem, aby odczytać znaki czasu i wytyczyć drogi pracy duszpasterskiej na przyszłość, czemu służy m. in. trwający II Synod naszej diecezji. Aby jednak właściwie przeżyć czas Jubileuszu, trzeba przede wszystkim przygotować się duchowo do jego obchodów.
Dlatego mimo, że do czerwca 2018 roku jest jeszcze półtora roku, to jednak już w najbliższych dniach - 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - chcemy rozpocząć to nasze duchowe przygotowanie. Chcemy je przeżyć razem z Maryją, stąd też hasło rozpoczynającego się roku duszpasterskiego w naszej diecezji brzmi: „Idźcie i głoście Chrystusa wraz z Maryją”. Pragniemy, aby Maryja towarzyszyła nam w przygotowaniu do tego wyjątkowego czasu, bo przecież Ona jest naszą Matką, z Nią czujemy się bezpieczni i odważni. Okazją do tego staje się wciąż aktualne wezwanie Matki Bożej z Fatimy, której setną rocznicę objawień będziemy przeżywali w 2017 r.

W tym nadchodzącym roku wspominamy również 90-tą rocznicę powrotu z Częstochowy i z Łomży, czcigodnych obrazów Maryi czczonych w Kodniu i Leśnej Podlaskiej, które zostały tam zesłane bądź ukryte po kasacie diecezji. Wspomnienie tych wydarzeń w naszych sanktuariach, będzie szansą przypomnienia naszej historii i dostrzeżenia roli Matki Jezusa w naszej diecezjalnej duchowości.

Przygotowaniu do Jubileuszu będą służyć także nasze coroczne modlitewne spotkania i pielgrzymki, mężczyzn, kobiet i młodzieży do Pratulina, do sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich, świadków żywej wiary i czcicieli Maryi. Jesteśmy wezwani, by razem z Maryją głosić Chrystusa, który dokonał wielkich rzeczy na ziemiach, które zamieszkujemy, w rodzi-nach i parafiach, w których żyli nasi przodkowie i których historię my teraz tworzymy.

Zachęcam zatem wszystkich Diecezjan do podjęcia inicjatyw, które zostaną ustanowione w tym Roku Maryjnym. Szczególnie zapraszam na Eucharystię inauguracją duchowe przygotowania do obchodów Jubileuszu, sprawowaną w Siedleckiej Katedrze 8 grudnia br. o godz. 12.00. Na zakończenie tej Mszy św. przedstawiciele wszystkich parafii otrzymają tekst Modlitwy Jubileuszowej, która od tego dnia będzie odmawiana we wszystkich kościołach naszej diecezji.

Drodzy Siostry i Bracia! Przez ten czas dzielący nas od Jubileuszu będziemy także przybliżać wszystkim naszym wiernym wydarzenia i osoby związane z historią naszej diecezji. Pomogą nam w tym Katolickie Radio Podlasie, Echo Katolickie, organizowane sympozja oraz przygotowywane opracowania książkowe o naszej historii. Zachęcam wszystkich Diecezjan, aby podejmując wezwanie nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego do głoszenia Chrystusa, dzisiaj i teraz, zaczerpnęli również ze skarbca świętości, mądrości i świadectwa jakie zostawili nam nasi przodkowie.

Na ten rok przygotowań do Jubileuszu 200-lecia naszej diecezji wszystkim z serca błogosławię.

BISKUP SIEDLECKI

L.dz.1305/2016, Siedlce, dnia 22 listopada 2016 r.

Msze święte
w niedziele i ważne święta:
6.40 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7.00; 8.30; 10.00;
11.30 - Msza św. Rodzinna;
13 - Suma; 16,30, 18.00
w dni powszednie:
6.30; 7.00; 18.00


MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Św Józefie, twoja władza nad sercem Jezusa sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone stają się łatwymi do rozwiązania.
Błagamy Cię wiec, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach.
Oddał od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swą opiekę nasze życie i wszystko co Twojej przemożnej opiece polecamy.
Okaz nam św Józefie jak jesteś dobry dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze twymi wiernymi sługami
Św Józefie Ojcze i Opiekunie Kościoła Świętego przyczyń się za nami.
Amen

Strona główna | Czytania na dziś | ŚDM 2016 | Poradnia Rodzinna | Sakramenty | Terytorium | Kościół parafialny | Sanktuarium | Msze święte | Odpusty i rekolekcje | Historia | Duszpasterze | Rada Parafialna | Siostry Orionistki | Galerie | Światełko | Linki | Świetlica | Caritas | Domowy Kościół | Sychar | Grupy parafialne | Opiekun | Kontakt | Admin | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego